محمدسیاح، خبرنگار مجلس طبنا(خبرگزاری سلامت): مسعود کرباسیان در پاسخ به سوال خدیجه ربیعی فردنبه نماینده اصفهان افزود: بی تردید اهداف این سامانه و طرح در سه بخش جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌های وصول مالیاتی و افزایش رضایت مودیان تعریف می‌شود. خوشبختانه اجرای این طرح در این مسیر گام برداشته است.

وی در بیان میزان تطابق اجرای این طرح با اهداف تعریف شده، ادامه داد: اجرای این طرح باعث شد که در حوزه دولت الکترونیکی در دو سال متوالی به عنوان سازمان و طرح برتر در بین کل طرح‌های کشور معرفی شود.

کرباسیان یادآور شد: افزایش رضایت مودیان براساس نظرسنجی صورت گرفته در رابطه با دولت الکترونیک، شناسایی مودیان جدید که بالغ بر ۲۰ هزار تومان به منابع درآمد از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی افزوده است، مودیان جدید و کاهش رسیدگی با توجه به استفاده از مدیریت اریس به طرح‌های محدود شده، ۲۵ درصد مودیان و بقیه نیز در ارتباط با این مدیریت مورد ارزیابی قرار داده شده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به وضعیت پیمانکاران خارجی تاکید کرد: هم اکنون در کشور پیمانکار خارجی وجود ندارد چرا که از حدود یک سال گذشته آن‌ها خلع ید شده‌اند بنابراین این باعث افتخار است که بگویم در شرایط کنونی همه این اقدامات توسط تحصیل کردگان و متخصصان کشور انجام می‌شود و همین امر باعث خلع ید پیمانکاران شده و ضمانت‌نامه آن‌ها نیز در حال ضبط است.