به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت) از دیلی میل، محققان با بررسی افراد مذهبی و نوع زندگی آنها متوجه شدند که اجتماعی بودن، می تواند حدود یک سال به طول عمر افراد بیفزاید و فردی که وابستگی مذهبی دارد، بیش از دیگران با افراد جامعه خود در تعامل است. از عوامل دیگری که موجب طول عمر چنین فردی می شود، دوری از مصرف الکل و داوطلب شدن در کمک به دیگراناست. محققان دانشگاه اوهایو می گویند، فواید بسیاری در مذهبی بودن هست که معمولا به نظر افراد منکر خدا، بی معنا می آید. اما شواهد محکمی در این زمینه وجود دارد که نشان می دهد فرد مذهبی، حقیقتا بیش از دیگران عمر می کند.

حتی در بررسی های دیگر، دانشمندان متوجه طول عمر بیشتر- حدود ۹.۴۵ سال- نسبت به افراد منکر خدا شدندکه البته وقتیجنسیت و وضعیت تاهل به میان آمد، این عدد به ۶.۴۸ سال کاهش یافت.

محققان می گویند، طول عمر ممکن است به قوانین و هنجارهای بسیاری از مذاهب مربوط باشد که پیروان خود را به داشتن سبک زندگی سالم و دوری از مصرف الکل و مواد مخدر تشویق می کنند و در عین حال از نظر روحی، انجام مناسک مذهبی از جمله دعاخوانی و شکرگزاری، باعث کاهش اضطراب و آشفتگی ذهنی می شود.

همچنین محققان با بررسی شهرهایی که مردم آن بیش از شهرهای دیگر، مذهبی بودند متوجه شدند، اثرات مثبت حال روحی افراد مذهبی به افراد غیرمذهبی هم سرایت می کند و آنها هم طول عمری مانند افراد مذهبی خواهند داشت.

به گزارش طبنا، محققان معتقدند جامعه ای که مردم آن اعتقاد راستین به مذاهب خود و همچنین وجود خدا دارند، به دلیل اتخاذ سبک زندگی سالم می توانند از کیفیت بهتر زندگی و طول عمربیشتر بهره مند شوند.

مترجم: نادیا زکالوند