به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، سمیرا دولت‌آبادی اظهار کرد: گوش انسان به صورت خودکار و طبیعی دارای سیستم پاکسازی بوده و محیط اطرف خود را پاک می‌کند. گوش به صورت خودکار و با حرکت پارویی موهای ریزی که داخل مجرای گوش تعبیه شده است به صورت طبیعی جرم داخل خود را تخلیه می‌کند و مانع از ورود هرگونه جرم  یا قطعه خارجی در گوش می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شکل ظاهری گوش انسان از ورود هرگونه جسم خارجی جلوگیری می‌کند، افزود: استفاده از گوش پا‌ک‌کن برای تمیزی جرم سبب می‌شود که رطوبت و چربی قطعه خارجی که در پشت کانال گوش پنهان شده است از بین برود و این کار باعث بروز اختلال در خروج جرم گوش می‌شود.

وی عنوان کرد: افرادی که از سمعک استفاده می‌کنند بیشتر از دیگران باید مراقب گوش خود باشند و به هیچ عنوان برای تمیزی گوش از گوش‌پاک‌کن استفاده نکنند.

نایب رئیس انجمن شنوایی ایران اضافه کرد: مجرای گوش به وسیله سمعک مسدود شده  به همین دلیل ممکن است جرم بیشتری در داخل گوش تولید شود که تمیزی گوش به صورت طبیعی انجام می‌شود واستفاده از گوش‌پاک‌کن باعث پارگی پرده گوش و عفونت می‌شود.

وی یادآور شد: استفاده از گوش پاک‌کن احتمال شیوع کم شنوایی و عفونت‌های گوش را افزایش می‌دهد و ممکن است صدمات شدیدی به سیستم شنوایی وارد کند.(باشگاه خبرنگاران)