در روزگاری که برخی ۸ ساعت کار روزانه را بهانه ای برای دوری گزینی از فعالیت های هنری قرار می دهند، مدیر روابط عمومی بیمارستان قلب شهید رجایی تهران، پیام احمدی کاشانی پنجمین نمایشگاه انفرادی عکس خودش را در سالیان اخیر با نام ((طبیعت پایدار)) در فرهنگسرای اندیشه برگزار می کند.
مجموعه عکس ((طبیعت پایدار)) از سفرهای پیام احمدی کاشانی به نقاط مختلف ایران تهیه شده است و نمایشگاه حاضر، به نسبت نمایشگاه های انفرادی پیشین وی با نام های ((ملودی طبیعت)) و ((آوای طبیعت)) مجموعه عکس کامل تری دارد.
پیام احمدی کاشانی ماه گذشته توانست با یکی از عکس های حاضر در نمایشگاه ((طبیعت پایدار)) عنوان برگزیده جشنواره عکس Through The Viewfinder کشور صربستان را در سال ۲۰۱۷ به دست بیاورد.
نمایشگاه انفرادی عکس ((طبیعت پایدار)) با آثاری از پیام احمدی کاشانی از ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ تا ۵ بهمن ماه ۱۳۹۶ در فرهنگسرای اندیشه پذیرای هنردوستان و عاشقان طبیعت خواهد بود.