به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت)، ، سیدرضا غلامی‌، رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی‌ مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، گفت: یکی از مزیت‌های تیم اعزامی‌نسبت به سال‌های قبل، همراهی پنج نفر از کارشناسان بهداشت محیط خانم همراه تیم اعزامی‌است. تعداد ۹ نفر از کارشناسان بهداشت محیط اعزامی‌در نجف اشرف، ۱۰ نفر در کربلای معلی و ۱۰ نفر در بین راه نجف به کربلا و دو نفر در کاظمین مستقر شده‌اند.

وی‌افزود: فعالیت‌های تیم‌ها با توجه به تاریخ اعزامشان از ۲۵ مهر در بین راه و ۲۶ مهر در نجف و ۲۷ مهر در کربلا و کاظمین شروع شده است.

غلامی‌ به تکالیف تیم اعزامی‌به عراق اشاره کرد و گفت: هماهنگی با مسئولین مرکز پزشکی برای پیشبرد اهداف و همراهی نمایندگان مرکز پزشکی در عراق، هماهنگی با مسئولین وزارت بهداشت عراق طبق تفاهم نامه با عراق، هماهنگی با مسئولین ستاد بازسازی عتبات و مسئولین عتبات مستقر در نجف، کربلا و کاظمین جهت همکاری، هماهنگی با مسئولین موکب‌ها جهت همکاری، آموزش خادمین موکب‌ها، آموزش زائرین، بازدید و نظارت بهداشتی از موکب‌ها و تاسیسات بهداشتی و محل‌های پخت غذا، کلرسنجی آب مصرفی و در صورت نیاز کلرزنی با قرص کلر در اختیار، سنجش با تجهیزات پرتابل بازرسی (دمای مواد غذایی، سنجش روغن)، کنترل مدیریت پسماند و پساب از جمله اقدامات تیم اعزامی‌خواهد بود.

وی با تشریح مهمترین فعالیت‌های انجام شده تا ۲۷ مهرماه، یادآور شد: کل بازدید بهداشتی انجام شده ۳۴۵ مورد،  کلرسنجی انجام شده از آب شبکه‌های توزیع و مخازن ۱۴۳، مقدار آب مخازن کلرزنی شده با قرص کلر ۶۳۵۰۰ لیتر، کل سنجش انجام شده با تجهیزات پرتابل ۹۱ مورد، نظارت بر طبخ و توزیع غذای زائرین ایرانی ۸۵ مورد، آموزش به زائرین در بحث بهداشت محیط، بهداشت فردی و بهداشت موادغذایی ۱۲۲۹ نفر، آموزش به خادمین موکب‌ها در بحث بهداشت فردی و بهداشت مواد غذایی ۹۱۳ نفر بوده است.