به گزارش  طبنا(خبرگزاری سلامت)، طاهر موهبتی افزود: براساس گزارش سال ۲۰۱۴ سازمان ملل متحد، در رابطه با فناوری اطلاعات رتبه کشور ما در میان ۱۸۴ کشور، ۱۰۰ بوده است همچنین در بحث شاخص‌های‌ دولت الکترونیک از جمله شاخص برخط، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و منابع انسانی در بین۲۴  کشور منطقه رتبه ۱۶ را داریم.

وی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران، سازمانی تخصصی و خدماتی است. در سازمانی که با ۴۰ میلیون نفر بیمه شده ارتباط مستمر دارد، باید به سمتی حرکت کنیم که درنظام ارائه خدمت، حوزه آی‌تی در اولویت اول سازمان بیمه سلامت ایران قرار گرفته و تصمیم‌گیری در این حوزه ارتقاء یابد امیدواریم بتوانیم سازمان الکترونیک را در بیمه سلامت پیاده‌سازی کنیم.

وی عنوان کرد: در سال ۸۱ براساس سند تکفا، آئین‌نامه‌ای نوشته شد که برمبنای آن دولت مکلف بود خدماتش را الکترونیکی کند، قانون خدمات کشوری نیز به مدت ۳ سال به دولت وقت داد که خدماتش را الکترونیکی کند. در برنامه پنجم توسعه به وزارت ارتباطات دستور داده شد تا پایان برنامه همه خدمات را الکترونیکی کند، در برنامه ششم توسعه هم گفته شده که تا سال سوم برنامه همه خدمات الکترونیکی شود ولی مواردی که مدنظر قانونگذار بوده تاکنون فراهم نشده است. چون این اقدام با مقاومت‌هایی روبرو بوده و طبیعتا روند اجرایی آن را با تاخیر مواجه کرده است.

موهبتی گفت: اگر سیستم بر فناوری اطلاعات استوار باشد به تسهیل کار مردم و رفع بروکراسی اداری کمک خواهد کرد. در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نیز آی تی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و اولویت مهم سازمان بیمه سلامت ایران در برنامه ششم استقرار سازمان الکترونیک است.