امید نمازی شیرازی دانشجوی دوره ی کارشناسی نمایش از سال ۹۲ بازی در نمایشهای حرفه ای را شروع کردم و کارگردانی را از سال ۹۴ با کار چیستا در سالن منشور هنر آغاز کردم.

وی در ادامه گفت: سال ۹۵ کارگردانی نمایش بدادمان برسید در سالن دا و امسال نیز نمایش کاشی های سرد را به کارگردانی مشترک با مهدی بازدار به روی صحنه آوردم.

نمایشنامه ی کاشی های سرد را با همکاری کاوه پاکدامن نوشته ام و دغدغه ی خودمان بود که به نمایشنامه تبدیلش کردیم.

نمازی شیرازی افزود : یکی از مهم ترین خصایص اخلاقی هنرمند باید روابط عمومی بالا با مردم و کار خلاقش باشد تا مردم کار اورا به تماشا بنشینند.

این کارگردان جوان در ادامه گفت: وجود زیر گروه تئاتر در رسانه های دیجیتال در دنیای امروز بسیار موثر است زیرا امروز بیشتر وقتشان در دنیای مجازی است .

وی افزود: نقد از هر نظر سازنده است نقد باعث میشود تا نقاط ضعف خود را کشف کنیم ولی متاسفانه در حال حاضر همه در برابر نقد جبهه میگیرند.

نمازی شیرازی گفت: ارگان های دولتی خیلی میتوانند در تئاتر دیدن مردم سهم داشته باشند اگر بودجه به جوانان هم اختصاص بدهند،شاید اتفاقات خوبی در تئاتر بیوفتد
من امیدوارم که تئاتر در فرهنگ ما نهادیده شود و این زمانی اتفاق می افتد که دغدغه ی مردم تئاتر باشد ،و این اتفاق نخواهد افتاد مگر با آموزش از دوران کودکی.

کاشی های سرد تجربه ی مشترک تجاوز به خیلی از انسانهاست افرادی که با این معضل روبرو شده و مجبور به سکوت هستند و هیچکس هم اطلاعی از اتفاقات زندگی انها ندارد و فقط از درون خودشان را نابود میکنند .