به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، محمد حسین قربانی، در واکنش به خبر طلب ۱۳ هزار و ۸۹۹ میلیارد تومانی وزارت بهداشت از ۴ سازمان بیمه‌گر طلب، گفت: این ارقام صحیح نیست چرا که مجلس بیشترین میزان حمایت از وزارت بهداشت را هم در روند اجرای طرح تحول سلامت و هم انتقال پایه بیمه سلامت داشته است.

وی، در تشریح نحوه تامین اعتبارات حوزه سلامت از طریق نمایندگان مجلس ادامه داد: برای تامین اعتبارات حوزه سلامت در قالب بهره‌مندی از اوراق مشارکت برای وزارت بهداشت در دو مرحله مبلغ هشت هزار میلیارد و چهار هزار و دویست میلیارد که در مجموع رقم سیزده هزار میلیارد مصوب شده است.

قربانی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون وزارت بهداشت باید نحوه پرداخت هزینه‌ها را در چارچوب قانون مدیریت کرده تا بتواند در استفاده از منابع تعیین‌شده صرفه‌جویی کند.

وی تصریح کرد: البته این اظهارنظر وزارت بهداشت مبنی بر اینکه دولت به تعهدات خود که برای حوزه سلامت در قانون بدان مکلف شده، عمل نکرده، قابل دفاع است؛ بنابراین دولت باید در جهت همراهی برای رفع مشکلات این وزارتخانه به تعهداتش عمل کند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید کرد: در مجموع منابعی که برای حوزه سلامت تعیین‌شده با احتساب درآمدهای اختصاصی حدود ۶۴هزار میلیارد را رقم می‌زند که بر اساس اقدامات کارشناسانه به درستی تعیین شده است، بنابراین همه باید کمک کنند تا این میزان اعتبارات تحقق پیدا کند.(مهر)