به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، مطالعه جدید محققان دانشگاه آلاباما نشان ‌می‌دهد که چرا مو برخی افراد در واکنش به بیماری‌‌های حاد یا استرس مزمن خاکستری ‌می‌شود.

زمانیکه بدن تحت حمله ناشی از ویروس یا باکتری قرار ‌می‌گیرد سیستم ایمنی شروع به فعالیت ‌می‌کند. تما‌می ‌سلول‌‌ها قادر به تشخیص مهاجم خارجی هستند و با تولید مولکول‌‌های سیگنال دهنده موسوم به اینترفرون‌‌ها واکنش نشان ‌می‌دهد.

اینترفرون‌‌ها به سایر سلول‌‌ها علامت ‌می‌دهند که با روشن کردن تجلی ژن‌‌هایی که مانع از تکثیر سلولی ‌می‌شوند وارد عمل شوند، سلول‌‌های ایمنی را فعال کنند و دفاع‌‌های میزبان را افزایش دهند.

در این مطالعه ارتباط بین موی خاکستری، فاکتور رونویسی MITF و ایمنی ذاتی شناسایی شد. MITF به خاطر نقش در تنظیم و کنترل بسیاری از عملکردها در درون ملانوسیت‌‌ها شناخته شده است. اما محققان دریافتند MITF در حفظ واکنش اینترفرون ملانوسیت‌‌ها هم نقش دارد.

اگر کنترل MITF بر واکنش اینترفرون در سلول‌‌های بنیادی ملانوسیت از بین رود، نتیجه آن خاکستری شدن موها خواهد بود. همچنین اگر سیگنال‌دهی ایمنی ذاتی بدن به طور مصنوعی در موش‌‌های مستعد خاکستری شدن موهایشان فعال شود، تعداد موهای خاکستری بیشتری ایجاد ‌می‌شود.

محققان ‌می‌گویند این کشف جدید نشان ‌می‌دهد که ژن‌‌های کنترل کننده رنگدانه موها و پوست در کنترل سیستم ایمنی ذاتی هم نقش دارند. (مهر)