به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت) از وبدا، دکتر طباطبایی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اظهارداشت: داوطلبان سلامت با مشارکت فعال در کنار تیم‌های سلامت (بیماری‌ها، بهداشت محیط، پرستاران و فوریت‌های سلامت) تا ۱۵ آبان ماه به ۳۲ هزار زائر پاکستانی در مرز میرجاوه خدمات سلامت ارائه کردند .

وی ادامه داد: بیش از ۱۰۰ نفر از داوطلبان سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در کنار تیم‌های سلامت (بهداشت ودرمان) با مشارکتی فعال آموزش‌های لازم را به زوار ارائه کردند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان خاطرنشان کرد: همکاری داوطلبان در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نمونه بارزی از مشارکت مردمی ‌در امر سلامت است که روزبروز به خیل این گروه مردمی‌ در استان افزوده می‌شود و در همه برنامه‌های سلامت بویژه بحران‌های پیش آمده در حوزه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در صف اول ارائه خدمات سلامت به مردم بوده‌اند.