به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت)، اصغر دالوندی با بیان اینکه هرگز اجازه نخواهیم داد رشته‌های بی‌ریشه در حوزه سلامت رشد کنند، افزود: کشورهای پیشرفته به سمت بیمارستان زدایی پیش می‌روند و بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب ما هنوز دنبال ساخت بیمارستان هستیم و به حوزه pre hospital توجه نشده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۰ هزار پرستار بیکار در کشور داریم و در کشورهای پیشرفته به نسبت هر تخت سه پرستار وجود دارد اما این رقم در ایران هشت دهم است؛ به‌طوری که شاخص تخت ایران پایین‌تر از عراق است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری گفت: ۱۰ سال از تصویب قانون تعرفه‌گذاری گذشت اما این قانون در بیمارستان‌ها اجرایی نشده است. امیدواریم بودجه تعرفه پرستاری در بودجه سال ۹۸ کشور مطرح شود تا پرستاران نیز به حقوق خود دست یابند.