به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، دکتر باقر شهنی‌زاده در ارتباط با حکم وزارت بهداشت جهت تعلیق این انجمن، اظهار داشت: کمیسیون انجمن‌های پزشکی وزارت بهداشت طی حکمی فعالیت انجمن دندانپزشکان عمومی را تعلیق کرد ولی ما در انجمن سال گذشته این موضوع را از طریق دیوان عدالت پیگیری کردیم و دیوان عدالت اداری ۲۹ اردیبهشت ماه به کمیسیون انجمن‌های پزشکی وزارت بهداشت ابلاغ کرد که روند فعالیت انجمن توسط هیأت مدیره قبلی تا تعیین تکلیف انتخابات و بررسی پرونده با تمام اختیار باید انجام شود.

وی افزود: وزارت بهداشت علیرغم این تصمیم دیوان عدالت اداری تمکین نکرد و مجدد حکم منع فعالیت برای انجمن دندانپزشکان عمومی ایران زد ولی بلافاصله بخش اجرایی دیوان عدالت حکم دیگری زد و قرار شد کمیسیون انجمن‌های پزشکی همان حکم ۲۹ اردیبهشت ماه را اجرا کند.

رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران خاطرنشان کرد: دفتر وزیر بهداشت در جریان این حکم بوده و انتظار داریم این مسئله از جانب ایشان حل شود.

وی با بیان اینکه به ما اعتراض کرده‌اند که در کنگره سال گذشته انتخاب برگزار کرده‌اید، گفت:‌هیچ وقت طوماری از شاکیان نداشته‌ایم که دلیل اعتراض مشخص باشد و وزارت بهداشت نیز هیچگاه این شکایت را بیان نکرده و جای تعجب دارد که چگونه حکم داده، فعالیت انجمن را تعلیق کرده و بعد نامه ارسال کرده‌اند که شکایت را بررسی کنید.

رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری طی دو حکم از کمیسیون انجمن پزشکی وزارت بهداشت خواسته انتخابات این انجمن را تأیید و پروانه را برای آن صادر کنند.