به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، این بیماری یکی از مشکلات شایع چشم پزشکی است و در ۴٪ موارد در گروه سنی اطفال و بزرگسالان دیده می‌شود.

در این بیماری ممکن است یک یا هر دو چشم به داخل (چشم‌های ضربدری یا ایزوتروپی) یا خارج (چشم نهنگ یا اگزوتروپی) بچرخند. به ندرت انحراف چشم‌ها به صورت بالا و پایین است. نوعی از انحراف چشم هم به صورت مخفی است و با حذف دید دو چشمی‌(بستن یک چشم) مشخص می‌شود که به انحراف چشم مخفی یا هتروفوریا معروف است. انحراف چشم آشکار را هتروتروپی یا تروپی می‌گویند. ایزوتروپی شایعترین نوع انحراف چشم است.

در دید دو چشمی‌طبیعی، هر دو چشم به یک نقطه نگاه می‌کنند. بخش بینایی مغز، دو تصویر رسیده را به صورت یک تصویر سه بعدی ترکیب می‌کند. در انحراف چشم وقتی یکی از چشم‌ها منحرف می‌شود، دو تصویر متفاوت به مغز ارسال می‌شود.

در یک کودک خردسال، مغز یاد می‌گیرد که تصویر چشم منحرف شده را نادیده گرفته و تنها تصویر چشم مستقیم یا چشم با دید بهتر را بپذیرد. این امر سبب از بین رفتن درک عمق و دید دو چشمی‌ می‌شود. بالغینی که دچار انحراف چشم می‌شوند چون مغز توانایی پذیرش یا دریافت تصویر هر دو چشم را دارد، دوبینی پیدا می‌کنند.

انحراف چشم در کودکان (دید تک چشمی) درصورت عدم درمان در نیمی‌ از موارد منجر به آمبلیوپی (تنبلی چشم) می‌شود.

هم‌راستایی چشم‌ها در بدو تولد کاملا تکامل نیافته ‌است. تکامل حقیقی چشم در ۴-۳ ماهگی خود را نشان می‌دهد ولی ممکن است در کودکی یا دیرتر رخ دهد بنابراین بررسی انحراف چشم بعد از این سن قابل انجام است.

علایم شایع

ناهماهنگی حرکات چشم‌ها که در بعضی موارد تنها در موقع نگاه کردن به جهت‌های خاصی، قابل مشاهده است، دوبینی (در برخی موارد)، دید با تنها یک چشم همراه با فقدان درک عمقی وخستگی چشم از علائم انحراف چشم است.