به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، ‌محمد جهانگیری‌ افزود: گردشگری سلامت‌ نه تنها در ایران‌ بلکه در تمام دنیا دارای گردش‌ مالی ارزشمندی‌ است‌ که امروزه‌ برای توسعه این صنعت‌ باید هماهنگی‌های بیشتری بین سازمان‌های مربوطه‌ انجام شو‌د.

وی بیان کرد: با ساماندهی کارها در صنعت توریسم درمانی‌ و گردشگری سلامت با دلال‌های این حوزه می‌توان مقابله‌ کرد و از بروز‌ بسیاری از سو‌ء استفاده‌ها جلوگیری به عمل می‌آید.

جهانگیری‌ با بیان اینکه‌ امروزه‌ ۱۶۳ بیمارستان برای پذیرایی‌ از گردشگران‌ سلامت خارجی مدنظر‌ قرار گرفته است، افزود: با برگزاری جلسه‌ای با انجمن جراحی‌های محدود توافق‌ انجام شده تا این رشته‌ برای پذیرایی‌ از گردشگران‌ سلامت‌ اقدامات‌ مفیدی‌ را انجام داده‌ و امکانات‌ لازم را در اختیار صنعت گردشگری سلامت قرار دهد.

جهانگیری با اشاره به اینکه می‌توان درمانگاه‌های تخصصی‌ و حتی مطب‌های شخصی‌ را با نظارت وزارت بهداشت‌ برای پذیرایی از گردشگران‌ سلامت مشخص شده اند، تأکید کرد: از سال ۷۳ دولت مکلف‌ شده است تا قیمت‌ تمام شده را کاهش‌ دهد، زیرا این کار می‌تواند تا حد زیادی هزینه‌ها را مدیریت‌ کند و خدمات بیشتری را به مردم و بیماران خارجی ارائه دهد.

وی ادامه داد: امروزه‌ کشورمان در صنعت گردشگری با ترکیه‌، هند، اردن‌ رقابت بالایی دارد و در همین راستا باید قیمت تمام شده را کاهش و کیفیت‌ خدمات را افزایش‌ دهد.(باشگاه خبرنگاران)