به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت)، نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد، آلودگی هوا ریسک بروز اوتیسم را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. علاوه بر این، زنان بارداری که در معرض ذرات آلوده هوا هستند، بیش از دیگر زنان ممکن است فرزند مبتلا به اوتیسم داشته باشند.

براساس داده‌های موجود، بیش از یک درصد از جمعیت جهان مبتلا به اختلال اوتیسم هستند و شمار کودکان مبتلا هر سال با افزایش مواجه است.

مطالعات متعددی در سال‌های اخیر، سطح بالای آلودگی هوا را به اوتیسم مرتبط کرده است.

پژوهشگران می‌گویند: تاکنون عامل اصلی این بیماری، شناخته نشده و بر اساس پژوهش‌های انجام شده، جهش ژنتیکی و عامل محیطی باعث ایجاد بیماری اوتیسم می شود.

تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن است، وجود سرب و جیوه در هوای آلوده به همراه دیگر ذرات آلوده به دلیل جهش ژنتیکی که در دوره بارداری پدید می‌آورد، ریسک بروز اوتیسم در نوزاد را افزایش می‌دهد.

این بررسی که توسط پژوهشگران دانشگاه سایمون فریزر کانادا صورت گرفته تأکید می‌کند، یکی از مهم‌ترینآسیب‌های ناشی از آلودگی هوا بروز اوتیسم است و شواهد به طور واضح نشان می‌دهد، بعد از سه ماهگی این ریسک به میزان چشم‌گیری افزایش می‌یابد.

این پژوهش که یکی از بزرگ‌ترین مطالعات مبتنی بر جمعیت در معرض آلودگی هوا در دوران بارداری و پیشرفت اوتیسم است تاکید می‌کند، زنان باردار از قرارگیری در هوای آلوده و آلودگی ناشی از وسایل نقلیه به خصوص کامیون و خودروهای سنگین دوری کنند.

براساس داده‌های موجود، شیوع این بیماری در ایالات متحده از ۱۵۰ کودک در سال ۲۰۰۰ به یک مورد در هر ۶۸ کودک در سال ۲۰۰۸ افزایش یافته است. (فارس)