به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت) از دیلی میل، محققان در یک دوره ۹ ساله، به بررسی ارتباط آلودگی هوا با اعمال مجرمانه در ۹۳۶۰ شهر آمریکایی پرداختند. اطلاعات مربوط به آلودگی هوا با بررسی مقدار ۶ آلاینده اصلی، همچون ذرات جامد، مونوکسید کربن، دی اکسید نیتروژن، دی اکسید سولفور، ازن موجود در سطح زمین و سرب به دست آمد و از اعمال مجرمانه، قتل و سرقت، درنظر گرفته شد.
بررسی‌های این محققان نشان داد، آلودگی هوا نه تنها سلامتی افراد را به خطر می‌اندازد، بلکه هزینه‌های اخلاقی نیز دارد. از آنجایی که آلودگی هوا به یکی از معضلات جهانی دنیای امروز تبدیل شده است، این مساله حائز اهمیت است.
محققان در یکی از بررسی های خود از ۲۵۶ داوطلب، که تعدادی از آنها در هوای آلوده و باقی در هوای تمیز زندگی می کردند، خواستند در آزمونی همراه با جایزه شرکت کنند. آنها آزمون را به گونه ای برگزار کردند که داوطلبان امکان تقلب داشته باشند. در پایان مشخص شد، افرادی که در معرض هوای آلوده بودند، بسیار بیشتر از افرادی که در هوای تمیز زندگی می کردند، دست به تقلب زدند.
آنها در یک بررسی دیگر میزان استفاده داوطلبان از ترفندهای غیر اخلاقی در مذاکرات را بررسی کردند و باز هم افرادی که در هوای آلوده زندگی می‌کردند، بیش از دیگران رفتارهای غیراخلاقی از خود بروز دادند. همچنین در تمام این بررسی‌ها، این افراد گفته بودند که به مشکلات اضطراب مبتلا هستند.
به گزارش طبنا، این نتایج نشان می دهد که آلودگی هوا نه تنها سلامتی افراد را به خطر می اندازد، بلکه اخلاق آنها را هم آلوده می‌کند.
مترجم: نادیا زکالوند